Klimatsmart värmeåtervinning

Ventilationsanalys

Osäker på om ditt hus har bra ventilation?

Ventilationsanalys


Just nu erbjuder vi en gratis enkel ventilationsanalys av din villa i Stockholm. Ventilationsanalysen är en undersökning som syftar till att mäta och utvärdera luftkvaliteten, luftflödet och energieffektiviteten i husets ventilationssystem - Vi mäter lufttryck, luftflöde och koldioxidhalten i ditt hus.


Lufttryck


En tryckmätare används för att mäta tryckskillnaden mellan inne- och uteluft, vilket ger en indikation på hur väl ventilationssystemet fungerar.Luftflöde


En flödesmätare används för att mäta luftflödet i olika rum och kanaler, vilket ger information om luftomsättningen och balansen i systemet.

Koldioxidhalt


En koldioxidmätare används för att mäta koldioxidhalten i inomhusluften, vilket ger ett mått på luftkvaliteten och ventilationseffektiviteten.


Varför göra en ventilationsanalys


Ett ventilationssystem påverkar husets energieffektivitet och inomhusklimat. Många villaägare har tilläggsisolerat sitt hus och bytt fönster för att spara energi och förbättra komforten, men har inte anpassat sitt ventilationssystem efter dessa åtgärder. Det kan leda till problem som dålig luftkvalitet, fukt, mögel eller radon, som kan skada både huset och hälsan.


Ett väl fungerande ventilationssystem ska föra in en tillräcklig mängd uteluft, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum.

Hur går en ventilationsanalys till


För att göra en ventilationsanalys behöver vi följa några steg:


  • Stäng alla fönster och dörrar i huset.
  • Placera tryckmätare vid ett fönster eller en dörr som vetter mot utomhusluften.
  • Placera flödesmätaren vid ett ventilationsdon eller ett spjäll i varje rum som har mekanisk ventilation eller självdrag
  • Placera koldioxidmätaren i ett rum där man vistas ofta, till exempel vardagsrummet eller sovrummet
  • Notera avläsningarna och jämför med rekommenderade värden för tryck, luftflöde och koldioxidhalt

Resultat av ventilationsanalys


Om avläsningarna visar att:


  • Trycket är för lågt eller för högt,
  • Flödet är för litet eller för stort, eller
  • Koldioxiden är för hög


Då kan det tyda på att ventilationssystemet behöver justeras eller bytas ut. I så fall tar vi fram ett förslag på att hitta den bästa lösningen på problemet i ventilationen för din villa. Det kan vara ett nytt ventilationssystem (FTX) eller andra åtgärder.


Det finns olika typer av ventilationssystem som fungerar på olika sätt, och det är viktigt att välja ett system som passar husets egenskaper och geografiska läge. Det är också viktigt att sköta och underhålla systemet regelbundet, genom att rengöra fläktar, ventiler och kanaler, samt byta filter.


Om du vill veta mer om ventilationssystem och hur de påverkar husets energieffektivitet och inomhusklimat kan du läsa mer här: Läs mer

Boka ventilationsanalys i Stockholm

Jag vill boka hembesök för ventilationsanalys