Klimatsmart värmeåtervinning

Villa på Ekerö

FTX VENTILATION I VILLA

INSTALLERA ETT FTX VENTILATIONSSYSTEM I VILLA OCH ÅTERVINN 85% AV VÄRMEN


BOKA ETT GRATIS HEMBESÖK I STOCKHOLM

Klimatsmart värmeåtervinning -- FTX

BRA ATT VETA


Rätt ventilationssystem är basen i en bra värmeekonomi. Dessutom är bra inomhusluft centralt för hälsan, samtidigt som jordens klimat mår bättre av att vi använder mindre energi.


Osäker på om din ventilation i huset är bra, boka en gratis ventilationsanalys Läs mer

"Eldar för kråkorna"


De flesta äldre villor ventileras genom självdrag eller frånluftsventilation. I båda fallen tas uteluften oftast in genom ventiler och otäta delar i fastigheten. Därefter förs luften ut genom kanaler i kök, tvättstuga och badrum. Problemet är att dessa system samtidigt släpper ut all värme som finns lagrad i frånluften –”Eldar för kråkorna”. Det gör att ny, frisk utomhusluft måste värmas upp på nytt varje gång den tas in i byggnaden vilket kräver stora mängder energi.

FTX återvinner 85% av värmen


Med ett system med mekanisk till- och frånluft med värmeväxling (FTX-system) kan ni stoppa värmeläckage och minska energiåtgången.


FTX är ett så kallat mekaniskt ventilationssystem där ett FTX-aggregat, genom ett kanalsystem, ser till att cirkulera från- och tilluft och samtidigt återvinna den varma luften i bostaden. Det är den inbyggda värmeväxlaren i FTX-aggregatet som ser till att återvinna ca 85% av den uppvärmda luften utan att blanda själva luften.Det innebär att luften som sedan skickas tillbaka in i bostaden är uppvärmd till 17-20 grader till skillnad mot att ta luften direkt utifrån.

Ventilation om du bor i villa

Ventilationens uppgift är att föra bort använd inomhusluft från byggnaden (frånluft) och ta in ny frisk luft utifrån (tilluft). Frånluften behöver transporteras bort för att få ett bra inneklimat fritt från fukt och föroreningar.Ett FTX-system filtrerar den inkommande luften genom inbyggda filter och förbättrar därigenom också luften inomhus.


Ett korrekt inställt FTX-systembyter ut luften i bostaden varannan timme, i enlighet med Socialstyrelsens och Boverkets föreskrifter.


Ifall du bor i en villa från 70–80-talet, med frånluft från toaletter och kök, samtidigt som tilluften tillförs med hjälp av självdrag finns mycket att spara. Faktum är att du genom att installera ventilation med värmeåtervinning kan spara mellan 20 till 50 procent av dina uppvärmningskostnader. En sådan besparing av energi är möjlig om huset har treglasfönster och saknar onormala luftdrag


Låt oss beräkna en optimal lösning

Formel för beräkning av energiförbrukning

Slutresultatet av en väl fungerande FTX-anläggning blir aldrig bättre än den svagaste länken i kedjan. Varje anläggning är unik och måste projekteras med hänsyn till flöde, ljud och driftsekonomi. Många gånger måste även hänsyn till höga radonvärden tas. Komponenterna väljs sedan utifrån detta.


Men bra projektering och bra komponenter kräver också att montaget utförs på rätt sätt och att anläggningen sedan injusteras till det projekterade flödet.


Vi ser till att Projektering, Komponenter, Montage och Injustering håller samma goda standard hela vägen så att Er nya FTX-anläggning blir bra! TILL FAST PRIS