Klimatsmart värmeåtervinning

Ventilationsrengöring 


När rengjordes ventilationen i din villa?


Det är viktigt att regelbundet göra en ventilationsrengöring i din villa eller hus. Majoriteten av utförda ventilationsrengöringar leder till förbättrad inomhusluft och luftflöden. Ett rekommenderat intervall är ungefär vart tredje år. Genom att rengöra ventilationssystemet bidrar du inte bara till människors hälsa utan även till husets välmående.

Ventilationsrengöring


Ventilationssystemets betydelse för hälsa, energieffektivitet och inomhusklimat


Ditt villas ventilationssystem spelar en avgörande roll för både din och husets hälsa, energieffektivitet och det allmänna inomhusklimatet. Att rengöra och underhålla ventilationssystemet är därför en viktig uppgift som bör utföras regelbundet.

Luftkvalitet och hälsa


Luften som cirkulerar genom ventilationssystemet innehåller olika partiklar, såsom avgaspartiklar, damm, pollen och mögelsporer. Om du inte regelbundet rengör systemet kan dessa partiklar fortsätta att cirkulera och orsaka allergier, astma och andra andningsproblem. Genom att rengöra ventilationssystemet förbättras luftkvaliteten i ditt hem och minskar risken för hälsorelaterade problem.

Energibesparing


Ett rengjort och väl underhållet ventilationssystem kan också spara energi och därmed pengar på din elräkning. Om ventilationskanaler, värmeväxlare, fläktar, galler och ventiler är täckta av damm och smuts minskar luftflödet, vilket leder till ökad energiförbrukning och högre driftskostnader. Genom att rengöra ventilationssystemet cirkulerar luften bättre, och systemet fungerar mer effektivt samtidigt som det förbrukar mindre el.

Förläng ventilationssystemets livslängd


Ett väl underhållet ventilationssystem har en längre livslängd. Om viktiga komponenter är täckta av damm och smuts slits systemet snabbare och kräver mer frekventa reparationer eller i värsta fall byte av ventilationsaggregatet. Genom regelbunden rengöring och underhåll förlängs systemets livslängd, vilket sparar pengar på lång sikt.

Rengöringsintervall för ventilationskanaler


Hur ofta ventilationskanalerna behöver rengöras och underhållas beror på faktorer som systemets ålder, användning och typ av ventilationssystem. Generellt rekommenderas rengöring var 3-5 år i en villa och var 2-3 år i övriga fastigheter med mer komplexa ventilationssystem.


Luftfilter bör också bytas minst en gång om året, men tätare byten kan vara nödvändiga om bostaden ligger nära trafikerade vägar eller dammiga områden.

Metoder och verktyg för rengöring


Den vanligaste metoden för rengöring av ventilationskanaler är att använda en s.k. rensvajer med en roterande borste som skrapar bort damm och smuts. Inspektion med kamera kan också användas för att upptäcka eventuella skador eller blockeringar. Se även till att rengöra till- och frånluftsventiler samt ventilationsaggregatet regelbundet.

Kostnad för rengöring av ventilationskanaler i villa


Vanligtvis kostar en ventilationsrenöring i villa mellan 2 500 och 5 000 kronor. Priset varierar beroende på bostadens storlek och omfattningen av arbetet som behöver utföras.

Let's work together!


Your first appointment is free

Get in Touch


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.