Klimatsmart värmeåtervinning

Energibesparande FTX ventilation installation i Stockholm

Med ett modernt FTX-system, kan man återvinna 85% av den redan uppvärmda luften i bostaden samtidigt som man får in renare luft. För en villa med frånluft innebär det avsevärt lägre elförbrukning. 

Spara energi, spara pengar och få ett bättre inomhusklimat genom ett nytt FTX-system.

NYHET

Nu kan du få, utöver ROT-bidrag, bidrag upptill 30 000 kr för materialkostnaden vid installation av FTX. Läs mer

Intresserad av att installera ett nytt FTX-system? Vi hjälper dig!

Energibesparande FTX ventilation för villor -- Installation i Stockholm

Vill du ha ett hälsosamt inomhusklimat samtidigt som du sparar energi? Då är FTX ventilation det perfekta valet för din villa i Stockholm. Genom att använda en FTX ventilationsanläggning kan du få ett kontrollerat flöde av ren och frisk luft samtidigt som du återvinner upp till 85% av värmen från den använda luften.


Installationen av en FTX ventilation kräver expertis och kunskap om ventilationssystem. Vårt team av certifierade installatörer kan hjälpa dig med installationen av din FTX ventilation för villa i Stockholm. Vi fokuserar på energibesparing och ser till att din installation är både effektiv och hållbar.


Osäker på om din ventilation i huset är bra, boka en gratis ventilationsanalys  Läs mer.


Med en FTX ventilation kan du också minska din energiförbrukning och därmed sänka dina kostnader för uppvärmning. Genom att återvinna värmen från den utgående luften kan du minska behovet av extra uppvärmning och därmed minska din energiförbrukning. Detta gör inte bara ditt hem mer energieffektivt, det kan också ge dig stora besparingar på din elräkning.


Om du vill ha en effektiv och hållbar ventilation i din villa är FTX ventilation det perfekta valet. Kontakta oss idag för att boka en installation av FTX ventilation i Stockholm. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa ett hälsosamt inomhusklimat samtidigt som du sparar pengar på elräkningen.

Värmeåtervinning genom ventilation 

Med ett modernt FTX-system, kan man återvinna 85% av den redan uppvärmda luften i bostaden samtidigt som man får in renare luft. För en villa med frånluft innebär det avsevärt lägre elförbrukning. Spara energi, spara pengar och få ett bättre inomhusklimat genom ett nytt FTX-system. Läs mer om FTX ventilation i villa.

FTX - Värmeåtervinnande ventilation

Boka ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans går vi igenom er villa för att säkerställa rätt FTX-system.

Spara energi, spara pengar och få ett bättre inomhusklimat genom ett nytt FTX-system.


En FTX ventilation i Stockholm för villa är ett från- och tilluftssystem med värmeväxling som är en bra och effektiv energibesparingsåtgärd med effektiv värmeåtervinning för villa

De flesta äldre villor ventileras genom så kallat självdrag eller frånluftsventilation. I båda fallen tas uteluften oftast in genom ventiler och otäta delar i fastigheten. Därefter förs luften ut genom kanaler i kök, tvättstuga och badrum. Problemet är att dessa system samtidigt släpper ut all värme som finns lagrad i frånluften – ”Eldar för kråkorna”. Det gör att ny, frisk utomhusluft måste värmas upp på nytt varje gång den tas in i byggnaden. Det kräver stora mängder energi.


Under våra kalla årstider går stora delar av innevärmen ofta förlorad genom ventilationen. Särskilt för byggnader med höga ventilationsflöden som skolor och kontor, eller flerbostadshus med radonproblem. Även i flerbostadshus med självdrag är ventilationen ofta en av de större energiförlusterna. Med ett system med mekanisk till- och frånluft med värmeväxling (FTX ventilationssystem för villa) kan ni stoppa värmeläckage och minska energiåtgången.


En FTX ventilation Stockholm passar bra för din villa och är ett mekaniskt ventilationssystem där ett FTX-aggregat, genom ett kanalsystem, ser till att cirkulera från- och tilluft och samtidigt återvinna den varma luften i bostaden. Det är den inbyggda värmeväxlaren i FTX-aggregatet som ser till att återvinna ca 85% av den uppvärmda luften utan att blanda själva luften. Det innebär att luften som sedan skickas tillbaka in i bostaden är uppvärmd till 17-20 grader till skillnad mot att ta luften direkt utifrån.


Ett FTX-ventilationssystemen filtrerar den inkommande luften genom inbyggda filter och förbättrar därigenom också luften inomhus. Ett korrekt inställt FTX-system byter ut luften i bostaden varannan timme, i enlighet med Socialstyrelsens och Boverkets föreskrifter.


Rätt ventilationssystem är basen i en bra värmeekonomi och värmeåtervinning för villa. Dessutom är bra inomhusluft centralt för hälsan, samtidigt som det yttre klimatet gynnas av att vi använder mindre energi. Ventilationens uppgift är att föra bort använd inomhusluft från byggnaden (frånluft) och ta in ny frisk luft utifrån (tilluft). Frånluften behöver transporteras bort för att få ett bra inneklimat fritt från fukt och föroreningar.


Har du frågor om FTX-system samt hur du kan skapa ett FTX ventilationssystem med energibesparing för villa samt hur du löser värmeåtervinningen för din villa. Se vår FAQ med svar på några vanliga frågor.

Så går det till


Slutresultatet av en väl fungerande FTX-anläggning blir aldrig bättre än den svagaste länken i kedjan. Varje anläggning är unik och måste projekteras med hänsyn till flöde, ljud och driftsekonomi. Många gånger måste även hänsyn till höga radonvärden tas. Komponenterna väljs sedan utifrån detta.  Väljs. Men bra projektering och bra komponenter kräver också att montaget utförs på rätt sätt och att anläggningen sedan injusteras till det projekterade flödet.


Vi ser till att Projektering, Komponenter, Montage och Injustering håller samma goda standard hela vägen så att Er nya FTX-anläggning blir bra!

HEMBESÖK OCH OFFERT

Vi börjar med ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans går igenom din bostad.

Baserat på den bästa lösningen tar vi fram en offert till fast pris.

INSTALLATION

Under arbetets gång uppdaterar vår projektledare dig löpande om hur det går och vilka delmoment som kvarstår.


När installationen är klar visar vi hur du tar hand om ventilationssystemet på bästa sätt och hur du använder de olika funktionerna.

SUPPORT OCH GARANTI

Efter arbetet finns vi sedan tillgängliga för support och funderingar


Vi lämnar alltid garanti på både arbete och material efter utfört arbete.

Kontakta oss


För frågor eller boka ett kostnadsfritt hembesök, ring eller maila oss alternativt fyll i kontaktformuläret.


E-post: info@villaklimat.se

Trosa 0156-101 45

Stockholm 08-604 02 40


Eller kontakta Claes direkt:

Mobil: +46 70 305 90 25
E-post: claes@villaklimat.se