Klimatsmart värmeåtervinning

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Boverket


Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektiva åtgärder en såsom installation av ett FTX-system. 

Vad gäller för att få bidrag

1.

Vem kan få?


Du kan bara ansöka om bidraget om du äger småhuset (helt eller delvis) och stadigvarande bor där. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad.


Du kan bara ansöka om bidraget om den som utför åtgärderna är godkänd för F-skatt. Villaklimat är godkänd installatör.


Läs mer >

2.

För vad?


För materialkostnader vid installation av luftburet värmedistributionssystem. 


En installation av ett FTX-system innebär kostnader för material såsom luftkanaler och aggregat som fördelar värmen i huset. Aggregatet ska vara energieffektivt.


Läs mer >

3.

Hur mycket?


Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor.

Eftersom du bara kan få bidrag för materialkostnader kan du också få rotavdrag för arbetskostnaderna


Läs mer >

Vill du veta mer

Funderar du på att göra energibesparande åtgärder såsom installation av ett FTX-system i Stockholm.


Boka ett gratis hembesök så kommer vi och berättar mer. Eller varför inte boka en gratis ventilationsanalys Läs mer

Läs mer om bidraget

Det är ett nytt bidrag som Boverket satt upp så det kan vara lite rörigt vad som ingår eller inte. Men, du kan få bidrag för installation av FTX ventilation om du har ett småhus som värms upp med el eller gas.


Det nya bidraget för energieffektivisering av småhus infördes den 3 juli 2023 och gäller enbart för materialkostnader vid olika åtgärder som minskar energianvändningen i huset.


Bidraget omfattar bland annat installation av ventilationssystem med värmeåtervinning som t. ex värmeväxlingsaggregat (FTX).


För att få ilte mer kunskap, se länkarna: Småhusägare får nytt bidrag för energieffektivisering (byggtjanst.se) Se även https://www.in.se/aktuellt/nyheter/2023/07/nytt-energibidrag-for-smahus/#/