Klimatsmart värmeåtervinning

När man köper ett hus är det viktigt att tänka på ventilationen för att säkerställa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö.

Köpa hus - Tänk på ventilationen

Här är några faktorer att tänka på:

Ventilationssystem:


Kolla vilken typ av ventilationssystem huset har.


Det kan vara naturlig ventilation genom fönster och ventiler eller mekanisk ventilation med till exempel fläktar eller värmeåtervinningssystem FTX. Läs mer om FTX

Energianvändning:


Om huset har mekanisk ventilation, se till att undersöka energiförbrukningen för ventilationssystemet.


Ett energieffektivt system kan hjälpa till att spara energikostnader och minska klimatpåverkan.

Luftkvalitet:


Undersök om huset har tillräcklig ventilation för att hålla en god luftkvalitet och minimera fukt- och luktproblem.


Kolla om ventilationsanläggningen är väl underhållen och om det finns några fukt- eller mögelproblem.

Underhåll:


Fråga om ventilationssystemets ålder och om det har utförts regelbundet underhåll.


Rena filter och ventiler är avgörande för att upprätthålla en effektiv ventilation.

Luftflöde:


Se till att ventilations-anläggningen kan ge tillräckligt med luftflöde för att förnya luften och avlägsna föroreningar.


Kolla om huset har tillräckligt med ventilationsöppningar eller fläktar för att säkerställa en jämn luftcirkulation.

Bullernivåer:


Ta reda på om ventilationssystemet är ljudisolerat för att minimera ljudnivån från fläktarna eller andra komponenter i anläggningen.


En tyst ventilation ger en mer bekväm och störningsfri miljö.

Så påverkar tilläggsisolering och fönsterbyte husets ventilationssystem

När man ska köpa ett hus är det viktigt att tänka på följande om ägaren har tilläggsisolerat och bytt fönster:


Att tilläggsisolera eller byta fönster i sitt hus kan vara ett bra sätt att spara energi, minska värmeförluster och förbättra komforten. Men det kan också ha konsekvenser för ventilationssystemet, som är avgörande för att skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Därför är det viktigt att se över ventilationssystemet när man gjort dessa åtgärder, och eventuellt byta till ett mer effektivt och anpassat system.

 

Ventilationssystemet har två huvudfunktioner, dels att föra bort förorenad luft från huset, dels att föra in frisk luft till huset:


  • Förorenad luft kan innehålla fukt, koldioxid, radon, damm, pollen, lukter och andra partiklar som kan påverka hälsan och välbefinnandet.
  • Frisk luft är nödvändig för att syresätta kroppen och hjärnan, samt för att reglera temperaturen och fuktigheten i huset.

 

Det finns olika typer av ventilationssystem som fungerar på olika sätt. Det vanligaste systemet i äldre hus är självdragsventilation, som utnyttjar tryckskillnader mellan inne- och uteluft för att skapa ett luftflöde. Självdragsventilationen drivs av skorstenen, som fungerar som en motor som suger ut luft från huset. För att ersätta den utgående luften måste det finnas otätheter i väggar, dörrar och fönster som släpper in luft utifrån.

 

När man tilläggsisolerar eller byter fönster i sitt hus minskar man otätheterna i byggnadsskalet, vilket gör att självdragsventilationen inte fungerar lika bra. Det kan leda till att luftflödet blir för lågt eller obalanserat, vilket i sin tur kan orsaka problem som dålig luftkvalitet, fukt, mögel eller radon. Dessutom kan byte av värmesystem påverka temperaturen och trycket i skorstenen, vilket också kan försämra självdragsventilationen.

 

För att undvika dessa problem är det viktigt att kontrollera ventilationssystemet när man gjort åtgärder som tilläggsisolering eller fönsterbyte, och se till att luftflödet är tillräckligt och balanserat i alla rum. Om du är osäker på ventilationen i villan kan du boka enkel ventilationsanalys Läs mer


Om ventilationssystemet är föråldrat eller otillräckligt kan det vara en god idé att byta till ett mer energieffektivt och hälsosamt system, till exempel ett system med mekanisk från- och tilluft med värmeväxling - FTX. Läs mer

 

KÖPA HUS

Sammanfattning

Att tilläggsisolera eller byta fönster i sitt hus kan vara ett smart sätt att spara energi och pengar, samt att bidra till ett bättre klimat. Men det är också viktigt att tänka på ventilationssystemet, som är avgörande för att skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Genom att se över ventilationssystemet när man gjort dessa åtgärder, och eventuellt byta till ett mer effektivt och anpassat system, kan man få det bästa av två världar: ett energisnålt och komfortabelt hus.


Se till att undersöka och bedöma ventilationsförhållandena innan du köper ett hus för att undvika potentiella problem och kostnader i framtiden.


Läs mer om ventilation i villa