Klimatsmart värmeåtervinning

OVK Besiktning

OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll

Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar. En behörig funktionskontrollant ska kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes.

OVK-besiktning – Certifierade kontrollanter


Villaklimat samarbetar med flera duktiga OVK-besiktningsmän som är certierade OVK besiktningsmän.


Vi kan utföra besiktningar på alla typer av fastigheter i Stockholm.


Genom besiktningen säkerställer vi att ventilationssystemet fungerar korrekt och att byggnaden har ett optimalt inomhusklimat.


Vill du boka tid för en OVK-besiktning?