Klimatsmart värmeåtervinning

Om oss

Fokus på klimatsmarta villaägare

Villaklimat Öst AB är ett privatägt företag som utför installationer och service av FTX-system i enfamiljshus såsom villor och radhus.


Byggnader står för 40 procent av Sveriges energianvändning och mycket kan fortfarande göras för energieffektivisera våra byggnader. Vi hjälper villaägare att bli mer klimatsmarta!


Sedan 2014 har personerna bakom Villaklimat erbjudit värmeåtervinnande ventilation till företag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. Efterfrågan på FTX-system har på senare år ökat hos ägare av enfamiljshus och ett flertal sådana projekt har genomförts. Genom bolaget Villaklimat ökas nu fokuset för att kunna erbjuda optimal och prisvärd värmeåtervinnande ventilation till villaägare.

Nu kan du få din FTX ventilation installerad i Stockholm.


Våra kompetensområden är bl.a. energiberäkningar, beräkning av optimal anläggning, montage, injusteringar av luftflöden och snickeriarbeten vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar, från FTX installation och driftsättning samt efterföljande service. Oftast innebär en installation av ett FTX-system att alla dessa kompetenser behövs.

Vi åtar oss uppdrag i Storstockholm med omnejd.


Claes - Utbildad ventilationstekniker