Klimatsmart värmeåtervinning

FAQs

Hur lång är återbetalningstiden?

Givetvis beroende på elprisernas utveckling, men generellt kan sägas att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på tre till fem år. Med dagens elpriser blir återbetalningstiden kortare.

Vad är ett FTX ventillationssystem för villa?

Det är ett så kallat mekaniskt ventilationssystem där ett FTX-aggregat, genom ett kanalsystem, ser till att cirkulera från- och tilluft och samtidigt återvinna den varma luften i bostaden. Det är den inbyggda värmeväxlaren i FTX-aggregatet som ser till att återvinna ca 85% av den uppvärmda luften utan att blanda själva luften. Det innebär att luften som sedan skickas tillbaka in i bostaden är uppvärmd till 17-20 grader till skillnad mot att ta luften direkt utifrån.
Ett FTX ventilationssystem för villa filtrerar den inkommande luften genom inbyggda filter och förbättrar därigenom också luften inomhus. Ett korrekt inställt FTX-system byter ut luften i bostaden varannan timme, i enlighet med Socialstyrelsens och Boverkets föreskrifter.

Vad är ett balanserat villaklimat/ventilation?

Balanserad ventilation bygger på att bostaden tillförs samma luftmängd som den ger ifrån sig så att det varken uppstår ett under- eller övertryck i bostaden.

Hur mycket el kan jag spara?

Med dagens moderna FTX-system återvinner man ca 85% procent av den uppvärmda luften som finns i bostaden, vilket innebär en besparing på 5 000-7 000 kWh per år för en normalstor villa eller radhus enligt en studie gjord av Energimyndigheten.
Genom att FTX-systemet återvinner mer energi än vad det förbrukar (för drift av fläktar som gör att luften cirkuleras i bostaden) uppstår denna besparing.

Vilka nackdelar finns med FTX ventilation?

Det finns inte många nackdelar med ett FTX-system men känsliga personer kan uppleva ett obehag med ett susande från tilluftsdonet i sovrummet om man inte åtgärdar detta med en bra ljuddämpare.
En sak som kan uppfattas som en nackdel är att en investering i ett FTX-system innebär en initialkostnad.

Måste jag ha speciell värmekälla?

Nej, en stor anledning till att installera ett FTX-system är att ventilationen är separerad från vilken uppvärmning man har idag eller vilken man väljer i framtiden – Berg/jordvärme, solpaneler, fjärrvärme m.fl.

FTX-system är bättre för hälsan?

Vi spenderar den största delen av vår tid inomhus. Ett FTX-system bidrar inte bara lägre energikostnader utan minst lika viktigt är att det ger bättre luft inomhus och därigenom en bättre hälsa för människan. Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme i din bostad. Ett FTX-system är en ventilation installation som möjliggör en energibesparing för villa genom effektiv värmeåtervinning för villan. FTX ventilationen ser till att luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav. Ett FTX-system har effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften.

Vilka är Fördelarna med FTX-ventilation?

Fördelarna med ett FTX-system är många, här listar vi några:
•Energibesparing genom återvinning av värmen i ventilationen
•Optimalt byte av luften inomhus till skillnad från ett system med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation.
•Inget obehagligt drag eller kallras från fönster och ventiler
•Filtrerad tilluft vilket gör att föroreningar, pollen etc minskas i bostaden
•Kräver minimalt underhåll

Vad betyder FTX och FTX ventilation?

FTX är en förkortning på ett från- (F) och tilluftssystem (T) med värmeväxlare (X).

Hur underhåller man ett FTX-system?

Ett FTX-system är faktiskt en ganska enkel och till stor del passiv konstruktion som har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder.
Filtren i FTX-aggregatet bör bytas regelbundet. Smutsiga filter ger sämre luftgenomströmning och minskar luftmängderna i systemet. Så kallade planfilter bör bytas med 3-6 månaders mellanrum och påsfilter med 6-12 månaders mellanrum.
Håll koll på att uteluftsgallret inte snöar igen under vinterperioden.

FTX -- Får man öppna fönstren?

På sommaren, då temperaturen är lika den som är inomhus kan man öppna fönstren. Om man öppnar fönstren vid kallare väder utomhus, exempelvis vintertid, så förlorar man i återvunnen värme och därigenom ökad energiförbrukning.

Skapar ett FTX ventilationssystem för villa inte mycket oljud?

Ett FTX-system skapar en del ljud genom att det ser till att luft cirkulerar i kanalerna. Störande ljud i exempelvis ett sovrum kan ge obehagskänslor. Genom att montera en extra ljuddämpare, som inte kostar så mycket, mellan FTX-aggregatet och sovrummet kan ett oljud mer eller mindre elimineras helt. Ljud som leds mellan rum i huset kan även de åtgärdas med enklare ljuddämpare. Att känna till också är att moderna tilluftsdon susar inte och visslar inte som de kunde göra förr.

Bättre komfort i bostaden?

De flesta hus har idag ett system där tilluft kommer in från fönster eller ventiler. Luften är då kall och skapar en känsla av obehag. Med ett FTX-system får man istället in varm luft vilket ger mer känsla av välbehag.
En annan komforthöjande effekt som man får med ett FTX-system är att oljud utifrån minskas. Exempelvis om man bor i stadsmiljö eller nära en trafikerad väg gör ett FTX-system att man slipper oljud från don i fönster etc.
Med ett FTX-system kan man också sätta in pollenfilter för att minska allergibesvär.

Vad innebär en injustering av luftflödet?

I samband med driftsättning av FTX-systemet görs en injustering av luftflödet. Korrekt hastighet på fläkten i aggregatet ställs in samtidigt som till- och frånluftsflödet ställs in. Luftflödet mäts vid varje don för att uppnå optimal inställning. Frånluftsflödet bör vara 5-10% större än tilluftsflödet för att skapa ett litet undertryck i huset. Undertrycket hindrar fukt att tränga ut i väggar och tak. Ett rätt injusterat FTX ventilationssystem för villa är tyst och ger bra värmeåtervinning för villan samt upprätthåller ett litet undertryck i huset.

Hur mycket behöver man ventilera när man har FTX ventilation i villan?

I Boverkets Byggregler om ventilation står att rum ska ha kontinuerlig luftväxling då de används. Minimikravet på luftflödet är 0,35 l/s per m². Exempelvis ett sovrum bör ha ett minsta tilluftsflöde på 4 l/s per sekund och sovplats. När det gäller frånluftsflödet bör man i kök respektive badrum ha ett minsta flöde på 10 l/s.
Luftflödet till ett hus på 150 m² blir: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s.

Vilka rum har tilluft respektive frånluft?

Frånluft suger man i våtutrymmen samt kök. I vanliga rum som sov-, vardags-, allrum, förråd har man tilluftsventiler.

Hur märker jag att ventilationen i bostaden inte fungerar?

Ventilation som inte fungerar optimalt kan visa sig i form av att:
•Det blir kondens på insidan av fönstret vintertid
•Man får en känsla av instängd ”tung” luft
•Stekos i hela bostaden
•Imma på badrumsspegeln längre än 30 minuter efter bad eller dusch
Orsakerna till ovanstående problem kan vara:
•Dåligt fungerande självdragsventilation
•Avstängd eller felinställd frånluftsfläkt
•Igensatta filter
•Igensatta frånluftskanaler
•Otillräcklig tilluft

Ska ventilationskanalerna isoleras vid FTX ventilation installation?

För att ett installerat FTX-system ska ge största möjliga effekt vad gäller låga energiförluster måste det också isoleras rätt. Ventilationssystemet isoleras för att värmeförlusterna ska begränsas. Vid transport av varm och kall luft ska luftens temperatur behållas vid det önskade värdet. Det är då viktigt att luften som transporteras i kanalerna inte förlorar energi, varken till aggregatet eller till utblåsningsstället.


Osäker på om din ventilation i huset är bra, boka en gratis ventilationsanalys  Läs mer.