Klimatsmart värmeåtervinning

Installera FTX ventilation

Spara energi, spara pengar och få ett bättre inomhusklimat genom ett nytt FTX-system.En FTX ventilation i Stockholm för villa är ett från- och tilluftssystem med värmeväxling som är en bra och effektiv energibesparingsåtgärd med effektiv värmeåtervinning för villa

Fördelar

Många villaägare ser till att tilläggsisolera vind och fasad samt byter till energiglasfönster vilket gör villan mer isolerad och lufttät. Vad man inte tänker på är att ... det är viktigt att ett lämpligt ventilationssystem finns på plats.


Med nuvarande byggregler blir en installation av FTX värmeåtervinning en nödvändighet snarare än ett val. Det är viktigt att du har tillräcklig lufttillförsel till alla rum och utsug från badrum och kök. Otillräcklig ventilation kan leda till mögeltillväxt, kondensskador och ohälsosamma levnadsförhållanden.

 

Fördelar med värmeåtervinning:


  • Du har en konstant tillförsel av ren, frisk luft till ditt hem
  • Lindring av allergiproblem för hela familjen.
  • Möjlighet att spara 20%-50% av uppvärmningskostnaden.
  • Eliminera mögel och mögel.
  • Dra nytta av värmeåtervinning.
  • Använd värmen som det befintliga värmesystemet skapar (bergvärme, solpaneler etc).
  • Ingen dragkänsla – "inget hål i väggen"

Tilläggsisolering

vind, fasad och fönster

Byte av uppvärmning

bergvärme, solpaneler etc

Ventilation

FTX system

SÅ GÅR DET TILL

Projektering


Varje anläggning är unik och måste projekteras med hänsyn till luftflöde, ljud och driftsekonomi.

Vi beräknar den mest optimala lösningen för just ditt hus. Många gånger måste även hänsyn tas till höga radonvärden. Komponenter och kanaldragning väljs sedan utifrån detta och husets utformning.  

Installation/montering


Baserat på projekteringen dras ventilationskanaler i huset och aggregat placeras på vinden eller exempelvis tvättstugan. I möjligaste mån dras kanalerna så att de inte syns, på vinden, i garderober etc. Där det inte går att dölja kanalerna väljer man oftast att klä in dessa i gipslådor som sedan målas.

Injustering


Med injustering menas att en balanserad ventilation uppmäts i villan. Det innebär att bostaden tillförs samma luftmängd som den ger ifrån sig så att det varken uppstår ett under- eller övertryck i bostaden. Oftast vill man dock ha ett litet undertryck i villan.

Varför installera FTX ventilation

  • Självdrag och mekanisk frånluft

De flesta äldre villor ventileras genom så kallat självdrag eller frånluftsventilation. I båda fallen tas uteluften oftast in genom ventiler och otäta delar i fastigheten. Därefter förs luften ut genom kanaler i kök, tvättstuga och badrum. Problemet är att dessa system samtidigt släpper ut all värme som finns lagrad i frånluften – ”Eldar för kråkorna”. Det gör att ny, frisk utomhusluft måste värmas upp på nytt varje gång den tas in i byggnaden. Det kräver stora mängder energi.


Under våra kalla årstider går stora delar av innevärmen ofta förlorad genom ventilationen. Särskilt för byggnader med höga ventilationsflöden som skolor och kontor, eller flerbostadshus med radonproblem. Även i flerbostadshus med självdrag är ventilationen ofta en av de större energiförlusterna. Med ett system med mekanisk till- och frånluft med värmeväxling (FTX ventilationssystem för villa) kan ni stoppa värmeläckage och minska energiåtgången.
  • FTX Ventilation

En FTX ventilation Stockholm passar bra för din villa och är ett mekaniskt ventilationssystem där ett FTX-aggregat, genom ett kanalsystem, ser till att cirkulera från- och tilluft och samtidigt återvinna den varma luften i bostaden. Det är den inbyggda värmeväxlaren i FTX-aggregatet som ser till att återvinna ca 85% av den uppvärmda luften utan att blanda själva luften. Det innebär att luften som sedan skickas tillbaka in i bostaden är uppvärmd till 17-20 grader till skillnad mot att ta luften direkt utifrån.Ett FTX-ventilationssystemen filtrerar den inkommande luften genom inbyggda filter och förbättrar därigenom också luften inomhus. Ett korrekt inställt FTX-system byter ut luften i bostaden varannan timme, i enlighet med Socialstyrelsens och Boverkets föreskrifter.

  • Ventilation är basen

Rätt ventilationssystem är basen i en bra värmeekonomi och värmeåtervinning för villa. Dessutom är bra inomhusluft centralt för hälsan, samtidigt som det yttre klimatet gynnas av att vi använder mindre energi. Ventilationens uppgift är att föra bort använd inomhusluft från byggnaden (frånluft) och ta in ny frisk luft utifrån (tilluft). Frånluften behöver transporteras bort för att få ett bra inneklimat fritt från fukt och föroreningar.

Vill du veta mer

Boka ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans går vi igenom er villa för att säkerställa rätt FTX-system.


Vi ser till att Projektering, Komponenter, Montage och Injustering håller samma goda standard hela vägen så att Er nya FTX-anläggning blir bra!

VAD SÄGER KUNDERNA

Fantastiskt att vi kan uppnå en värmeåtervinning på 88%, mer än vi trodde.

– Kund Ekerö

Vi hör inte alls något ljud ifrån FTX anläggningen i våra sovrum. Skönt att veta också att vi har frisk luft också eftersom huset är byggt med delvis blå betong.

– Kund Bromma

Vi har bytt till energifönster, tilläggsisolerat vind, installerat bergvärme och solpaneler. Med ett FTX system får vi nu ut det mesta av dessa investeringar.

– Kund Stora Mossen